Schody

Od początku swojego istnienia człowiek musiał‚ pokonywać wzniesienia. Szukał więc sposobu, ażeby było to jak najmniej energochłonne i najwygodniejsze. Zaczął‚ konstruować schody, które są do dzisiaj najbardziej popularnym sposobem pokonywania różnic poziomów. Obecne konstrukcje schodów nie tylko służą praktycznemu zastosowaniu, ale również stanowią element dekoracyjny przestrzeni którą zajmują.