Okna

Okno jest to element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie, są używane do oświetlenia, przewietrzania pomieszczeń jak i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Okna pełnią też funkcję dekoracyjną wzbogacając formę architektoniczną elewacji budynku.